• Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
Previous Next
 

Centar za promociju zdravlja

Osposobljava ljude da kontrolišu i unapređuju zdravlje, učestvujući i neposredno u sprovođenju programa promocije zdravlja i zdravog načina života. Kombinujući zdravstvenu edukaciju, zdravstvene zaštite i organizacije zdravstvenog sistema koja se preduzima u svrhu unapređenja zdravlja populacije, uz njihovo aktivno učešće. Promoviše zdravlje putem programa koji uključuju celu populaciju u kontekstu svakodnevnog življenja, a ne samo stavljanje fokusa na sprečavanje rizika od specifičnih bolesti. Sarađuje i razvija partnerstvo u društvenoj zajednici na identifikaciji i rešavanju zdravstvenih problema stanovništva.

 

 

Dr

 

Prim. dr Vanja Ilić

Načelnik Centra

 

Promocija

 • promocija zdravlja primenom zdravih stilova života
 • počinje i završava se u zajednici
 • rad sa ljudima, ne za njih
 • orijentacija ka pojedincu i zajednici
 • pozitivni aspekt zdravlja – determinante zdravlja
 • svi sektori društva -> zdravlje i zdrava životna sredina

Orijentacija na stanovništvo - manje na grupacije pod rizikom

 • zdravstveni radnici – uz druge, pomoć u organizaciji zajednice
 • edukacija/rešavanje prioritetnih problema
 • promocija zdravlja -> prevencija oboljenja -> zdrav. zaštita.

Zajedno

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com