• Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
Previous Next
 

U Zavodu prema važećoj sistematizaciji postoje sledeće organizacione jedinice:

 1. Centar za promociju zdravlja
 2. Centar za analizu, planiranje, organizaciju zdravstvene zaštite i informatiku sa biostatistikom u zdravstvu
  • Odeljenje za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite;
  • Odeljenje za biostatistiku  i informatiku u zdravstvu;
 3. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
  • Odeljenje za zarazne i hronične nezarazne bolesti
  • Odeljenje za zdravstveni nadzor i DDD poslove
 4. Centar za higijenu i humanu ekologiju
  • Odeljenje za uzorkovanje i prijem uzoraka;
  • Odeljenje za higijenu i humanu ekologiju;
   • Odsek za upravljanje medicinskim otpadom
  • Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju;
  • Odeljenje za ekotoksikologiju;
  • Odeljenje za sanitarnu hemiju i instrumentalna ispitivanja
 5. Centar za mikrobiologiju
  • Odeljenje za prijem materijala, virusologiju i serologiju;
  • Odeljenje za bakteriologiju;
  • Odeljenje za parazitologiju sa mikologijom;
 6. Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove
  • Odeljenje za ekonomsko - finansijske i računovodstvene poslove;
  • Odeljenje za pravne, opšte i tehničke poslove;
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com