• Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
Previous Next
 

Centar za mikrobiologiju


Načelnica Centra - Dr Mila Stojiljković: 016/241-712, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prijemno odeljenje: 016/233-750


 

Centar za mikrobiologiju obavlja sledeće poslove:

 • obavlja bakteriološka, serološka, parazitološka i virusološka laboratorijska ispitivanja u cilju dijagnostike zaraznih i nezaraznih bolesti;
 • u cilju potvrde dijagnoze, dopremanje materijala u propisnoj ambalaži nacionalnoj referentnoj laboratoriji.

 

Dr Mila Stojiljković

Načelnik Centra

 


Unutrašnja organizacija Centra za mikrobiologiju:Mikroskop

 • Odeljenje za prijem materijala i serologiju,

 • Odsek za urinokulture i genitalne sekrete,

 • Odsek za briseve i piokulture,

 • Odeljenje za koprokulture, parazitologiju i mikologiju,

 • Odeljenje za sanitarnu mirkrobiologiju

 

Odeljenje sanitarne mikrobiologije

Delatnost Odeljenja obuhvata:

 1. Mikrobiološka ispitivanja namirnica iz domaće proizvodnje, prometa i uvoza
 2. Mikrobiološka ispitivanja predmeta opšte upotrebe
 3. Mikrobiološka ispitivanja voda za  piće, flaširanih voda, bazenskih voda i površinskih voda za rekreaciju
 4. Mikrobiološku kontrolu kontaminacije radnih površina, pribora, posuđa i ruku zaposlenih u pripremi i distribuciji hrane
 5. Mikrobiološku kontrolu kontaminacije radnih površina, instrumenata i ruku zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
 6. Kontrolu efekta sterilizacije sterilizatora biološkim ogledom
 7. Biološko parazitološko ispitivanje namirnica biljnog porekla
 8. Parazitološka ispitivanja mesa i mesa riba

Odeljenje obavlja poslove u okviru sledećih laboratorija:
-Laboratorija za životne namirnice i predmete opšte upotrebe
-Laboratorija za vode
-Laboratorija za biološka i parazitološka ispitivanja.

 

Važne informacije o radu Centra za mikrobiologiju

 1. Lista mikrobioloških usluga koje finansira RZZO (Republički zavod za zdravstveno osiguranje)

 2. Prilikom pružanja usluga prema trećim licima, na lični zahtev, kod neoverenih knjižica, i kod neregularno popunjenih uputa.

 3. Kontakt telefon na prijemnom odeljenju : 016 / 233-750

 4. Radno vreme prijemnog odeljenja :

  Prijem bolesničkog materijala vrši se
  radnim danom od 0700 - 930
  subotom (hitni slučajevi i bolnički materijal) od 0800 - 1200

  Posude za urinokulturu, koprokulturu, brisevi, špricevi i igle se ne kupuju.
  Uput mora biti pravilno popunjen i potpisan od strane izabranog lekara (faksimil lekara) i overen okruglim pečatom ustanove koja šalje.
  Knjižica mora da je overena, da je sa mestom prebivališta na teritoriji Jablaničkog okruga.

  Izdavanje rezultata posle prijema i obrade materijala
  radnim danom od 1100 - 1500
  subotom od 800 - 1200

  Izdavanje rezultata samo uz zdravstvenu knjižicu ili ličnu kartu.

 5. Raspored rada Odeljenja za prijem materijala, virusologiju i serologiju

 6. Uputstvo za pripremu pacijenata za laboratorijska ispitivanja

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com