• Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac
Previous Next
 

Centar za higijenu i humanu ekologiju


Načelnica Centra - dipl. hemičar,spec. toksikološke hemije Tamara Ljubenović: 016/242-969, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prijemno odeljenje: 016/242-969


 

Centar se bavi prikupljanjem i analiziranjem podataka o faktorima rizika iz životne sredine koji ugrožavaju zdravlje stanovništva, sa posebnim akcentom na analizu faktora rizika u školskoj sredini i uticaju na zdravlje školske dece i omladine kao i predlaganjem mera za rešavanje uočenih problema.

Laboratorije centra (hemijske i mikrobiološka laboratorija) su akreditovane prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 od 2008.god.

Naš akreditacioni broj je: 01 - 260

Kompletan obim akreditacije možete pogledati na sajtu ATS (Akreditacionog tela Srbije) www.ats.rs

Unutrašnja organizacija Centra za higijenu i humanu ekologiju :

 

Načelnik: Tamara Ljubenović,dipl. hemičar,spec. toksikološke hemije

 • Odeljenje za uzorkovanje, prijem uzoraka i monitoring 

Šef odeljenja: Jelena Luković, dipl.inž.tehnologije

Kontakt telefon/faks: 016 / 242 - 969

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prijem uzoraka: 8.00 - 14.00h

Preuzimanje Izveštaja o ispitivanju: 14.00 - 15.00h

Na zahtev, izveštaje o ispitivanju izdajemo na engleskom jeziku (za potrebe izvoza hrane)

 • Odsek za higijenu i humanu ekologiju

Šef odseka: Dr Lidija Ristić, spec. higijene

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Odsek za pravilnu ishranu, zdravstvenu bezbednost hrane i školsku higijenu

Šef odseka: dr Predrag Kuzmanović, spec. higijene

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Odeljenje za ekotoksikologiju

Šef odeljenja: Tamara Ljubenović, dipl.hem. spec.toksikološke hemije

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Odeljenje za sanitarnu hemiju i instrumentalna ispitivanja 

Šef odeljenja: Mr Živojin Cakić, dipl. inž. tehnologije

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 


Ostale delatnosti Centra za higijenu i humanu ekologiju:

Voda

 • Ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće i sprovođenje nadzora nad centralnim gradskim vodovodima i drugim objektima za javno vodosnabdevanje
 • Ispitivanje kvaliteta vode u javnim bazenima i otvorenim kupalištima
 • Ispitivanje podzemnih voda, površinskih i otpadnih voda
 • Ispitivanje zdravstvene bezbednosti hrane
 • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe
 • Kontrola kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vina, rakije i drugih alkoholnih pića
 • Kontrola kvaliteta vazduha
 • Sanitarno higijenski nadzor škola i kuhinja za ishranu predškolske i školske dece, kao i objekata za proizvodnju i preradu hrane
 • Dezinfekcija vodovodnih instalacija sa izdavanjem atesta za tehnički prijem novoizgrađenih objekata

Povrće

Savetovališni rad ispitivanja individualne uhranjenosti i predlaganje dijeta za saniranje poremećaja ili lečenje bolesti u vezi sa ishranom;

Radno vreme savetovališta: 8.00 - 13.00h svakog dana, uz prethodno zakazivanje pregleda na tel.016 / 242 - 969.

Uput nije potreban. Potrebno je poneti biohemijske analize krvi.

Cena pregleda: Prvi pregled 800,00 din. Kontrolni pregled 400,00 din.

Nebo

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com