• Zavod za javno zdravlje Leskovac
  • Zavod za javno zdravlje Leskovac
  • Zavod za javno zdravlje Leskovac
  • Zavod za javno zdravlje Leskovac
Previous Next
 
 
Nakon pojave i proglašene epidemije morbila u gradu Leskovcu 04.01.2018.god. kao i  pristiglih prijava o suspektnim slučajevima na morbile i laboratorijski potvrđenim slučajevima  ZZJZ Leskovac je utvrdio da se   epidemija prelila na opštu populaciju u opštini Vlasotince  i da su se stekli uslovi za prijavu epidemije morbila u opštini Vlasotince.
ZZJZ Leskovac dana 22.02.2018.godine prijavio je epidemiju morbila u opštini Vlasotince.
*Ukupan broj obolelih u epidemiji je 15. Kod 11 obolela lica je klinički i laboratorijskim putem potvrđeno obolevanje od morbila. Kod 4 lica laboratorijsko ispitivanje ždrela , nosa i  seruma je u toku.
*Svi oboleli u epidemiji su lečeni ambulanto.
*U epidemiji su obolela 3 zdravstvena radnika zaposlena  u DZ. Vlasotince.
*Najveći broj obolelih u epidemiji je  u uzrastu od 30-39 godina ( 9 obolelih) ; 20-29 ( 2 obolela  lica) uzrasta 4-7 godina ( 2 obolela); od 14-19 (1 obolelo lice) i jedno obolelo lice 45 godina
Epidemiološko ispitivanje je i dalje u toku.
Nakon prijavljenih epidemija malih boginja u opštini Bojnik, gradu Leskovcu i opštini Vlasotince i dalje se na Jablaničkom okrugu sprovode pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad morbilima, a u opštini Bojnik, gradu Leskovcu i opštini Vlasotince dodatne aktivnosti u žarištu epidemija.
ZZJZ Leskovac   preduzima  sve mere  u cilju sprečavanja širenja malih boginja. 
 
U Leskovcu 22.02.2018.godine
                                                                                                  Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
                                                                                                                 ZZJZ Leskovac
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com